Novinky

Nový Liturgický rok

19.11.2012 14:46
  Průběh Liturgického roku     Liturgický rok začíná 1. nedělí adventní, která připadá na přelom listopadu a prosince.     Po adventu následují Vánoce, které vrcholí slavností Zjevení Páně a slavností Křtu Páně.     Potom poprvé nastává...

Liturgické barvy

15.11.2012 12:11
  Římskokatolická liturgie rozlišuje 4 základní barvy: bílá, červená, zelená a fialová + dvě speciální - růžová (užívá se pouze 2x v roce a to ještě nepovinně) a černá (pro pohřby a 2.listopadu na Dušičky). (Někdy lze vidět i modré mariánské ornáty, ale to není vnímáno jako samostatná...

Historie Adventu

15.11.2012 10:40
  Advent (z latinského adventus - „příchod")   Slovo advent, tj. „příchod", označuje v liturgii dobu ustanovenou církví jako přípravu na slavnost Narození Páně.   Vývoj adventu Nejstarší svědectví pro advent máme v homiliích, jež jsou...

Adventní koncert

13.11.2012 10:20
Dne 02.12.2012 v 16:00 hod. , proběhne našem kostele, ve spolupráci s městem Litvínov, adventní koncert paní Aleny Žákové. Vstupné je dobrovolné a bude použito na údržbu kostela

Žehnání adventních věnců

13.11.2012 10:16
První adventní neděli , tj. 02. prosince 2012 v 09:00 hod. , při mši svaté žehnání adventních věnců       Žehnání adventního věnce   Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním cčase. Světlo čtyř svící , které se postupně zapalují v průběhu 4...

všeobecné informace

12.11.2012 11:44
V naléhavých případech leze kontaktovat Mgr. Czerného na výše uvedeném mobilním telefonu. Pokud plánujete svatbu, je nutné tuto nahlásit ninimálně 6 měsíců předem .