Liturgické barvy

15.11.2012 12:11

 

Římskokatolická liturgie rozlišuje 4 základní barvy: bílá, červená, zelená a fialová + dvě speciální - růžová (užívá se pouze 2x v roce a to ještě nepovinně) a černá (pro pohřby a 2.listopadu na Dušičky). (Někdy lze vidět i modré mariánské ornáty, ale to není vnímáno jako samostatná liturgická barva.) Všechny tyto barvy kromě černé a fialové může nahradit liturgické roucho ve zlaté barvě. V liturgických barvách bývá kněžský ornát či pluviál nebo štóla, dále antependium na oltáři a přehozy na ambonu, na kalichovém velu, palách a na přenosném pultíku pro liturgické texty.

[editovat]Bílá liturgická barva

Bílou barvu mají předepsanou významné slavnosti (Vánoce, Velikonoce) + svátky a památky kněží (nemučedníků), řeholních osob a panen. Užívá se také ve všední dny v době Vánoční a velikonoční.

[editovat]Červená liturgická barva

Používá se o svatodušních svátcích (slavnost Seslání Ducha svatého), o svátcích apoštolů a mučedníků.

[editovat]Zelená liturgická barva

Používá se v době liturgického mezidobí o nedělích a ve všední dny, na které nepřipadá v mezidobí žádná závazná památka svatých.

[editovat]Černá liturgická barva

Užívají se při pohřbech a mších za zemřelé a na Dušičky (památka Všech věrných zemřelých - 2. listopadu). Může se použít i na Velký pátek o Velikonocích. Černé roucho lze nahradit fialovým.

[editovat]Fialová liturgická barva

Používat fialové roucho je předepsáno o nedělích v adventní a postní době, ve všední dny na které nepřipadá žádná závazná památka v těchto obdobích (advent a půst).

[editovat]Růžová liturgická barva

Může se používat na 3. neděli adventní a 4. neděli postní, tzv. radostné, na znamení odlehčení půstu.

[editovat]Zlatá liturgická barva

Je to slavnostní barva, užívá se na těch největších církevních slavnostech a svátcích (pokud je předepsaná bílá litur. barva.

[editovat]Direktář

Direktář je liturgické kalendárium určující svátky a památky na konkrétní datum církevního roku (Církevní rok trvá od 1. neděle adventní do slavnosti Krista Krále). Direktář schvaluje liturgická komise dané církevní provincie. V direktáři je uvedeno často na jeden den více možných mešních formulářů, přičemž záleží na konkrétním knězi, jaký formulář si vybere. Direktář v souvislosti se svátky a památkami určuje také závazně liturgické barvy na konkrétní dny.

Například:

12. srpna - pátek 19. týdne v mezidobí,
barva zelená, breviář i mše feriální.
nebo:
památka sv. Jany Františky de Chantal,
řeholnice, barva bílá, breviář i mše
o sv. Janě Františce de Chantal
Liturgické texty dříve 12. prosince.
 
Direktář naleznete na www.cirkev.cz/