Žehnání adventních věnců

13.11.2012 10:16

První adventní neděli , tj. 02. prosince 2012 v 09:00 hod. , při mši svaté žehnání adventních věnců

 

 

 

Žehnání adventního věnce

 

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním cčase. Světlo čtyř svící , které se postupně zapalují v průběhu 4 adventních týdnů, nese poselstvví Božího světla a připomíná Ježíšova slova : "Já jsem světlo světa" (Mt 5,14).

Kruhový tvar věnce vyjadřoval  jednotu společenství lidí a Boha , plamen svíček připomíná Krista, jako  světlo ozařující  plamenem lásky každého člověka.

 

zdroj : Malá encyklopedie vánoc, Benedikcionál