všeobecné informace

12.11.2012 11:44

V naléhavých případech leze kontaktovat Mgr. Czerného na výše uvedeném mobilním telefonu.

Pokud plánujete svatbu, je nutné tuto nahlásit ninimálně 6 měsíců předem .