Nový Liturgický rok

19.11.2012 14:46

 

Průběh Liturgického roku

    Liturgický rok začíná 1. nedělí adventní, která připadá na přelom listopadu a prosince.
    Po adventu následují Vánoce, které vrcholí slavností Zjevení Páně a slavností Křtu Páně.
    Potom poprvé nastává „neutrální“ doba, nazvaná mezidobí.
    Popeleční středou začíná 40denní příprava na Velikonoce zvaná Postní doba. Ta vrcholí Svatým týdnem a Velikonočním triduem – vrcholem celého křesťanského slavení, slavností Zmrtvýchvstání Páně.
    Následujících 50 dní trvá Doba velikonoční, která kulminuje slavnostmi Nanebevstoupení Páně a Seslání Ducha Svatého neboli Letnicemi.
    Po Letnicích nastává znovu dlouhé mezidobí. To ukončuje opět až začátek Adventu coby začátek dalšího církevního roku.
    Liturgický rok má mnoho společných bodů s občanským kalendářem, v našich zemích se jedná o Velikonoce, Vánoce, slavnost svatých Cyrila a Metoděje (5. července), svátek sv. Václava (28. září) a státní svátek české státnosti.zdroj: Internet