Náboženství

Výuka náboženství probíhá ve dvou skupinách.

 

I.  skupina - Mladší děti  v pondělí od 14:00 hodin na faře

II. skupina - Děti, které se připravují na první Svaté Přijímání, v úterý do 13:30 hodin na faře