Biblická hodina

 

Každé pondělí, po mši svaté, probíhá biblická hodina na faře, při které společně čteme Písmo Svaté ( Bibli )

a snažíme se Boží Slovo uvádět do našeho života. Každý , kdo má chuť nebo potřebu dozvědět se 

něco více o Bibli a duchovním životě, je srdečně vítán